Viscom Nieuws, environment, Nieuws

Hoe zorgt u voor verantwoorde reclame in het verkooppunt?

22 nov 2022 —
Afdrukken
Circulaire reclame

Alleen gaan we sneller. Samen gaan we verder! Dat is de reden waarom Antalis zich ten volle inzet in interprofessionele initiatieven, om een grotere impact te hebben in zijn invloedsfeer. Vandaag kondigen we met plezier aan dat we ons aansluiten bij een vereniging onder leiding van Circul’R met een invloedrijk netwerk van organisaties die zich bezighouden met het opnieuw uitvinden van marketing op het verkooppunt.

Alleen gaan we sneller. Samen gaan we verder! Dat is de reden waarom Antalis zich ten volle inzet in interprofessionele initiatieven, om een grotere impact te hebben in zijn invloedsfeer. Vandaag kondigen we met plezier aan dat we ons aansluiten bij een vereniging onder leiding van Circul’R met een invloedrijk netwerk van organisaties die zich bezighouden met het opnieuw uitvinden van marketing op het verkooppunt.

Antalis verbindt zich er meer dan ooit toe om een positieve impact te hebben op zijn sector en de manier waarop we de marketing van de verkooppunten aanpakken, te veranderen. We weten dat onze invloed enkel van betekenis zal zijn als we ons aansluiten bij organisaties die dezelfde waarden en visie delen. Daarom hebben we de handen in elkaar geslagen met de vereniging Circul'R.

Onze toekomst circulair maken, is een reis die we samen maken. En wij maken er deel van uit!

Wat is Circul'R?

Circul’R is een start-up die zich inzet om het eerste wereldwijde net van ondernemingen van de circulaire economie op te richten. Het doel? De transitie van een lineaire economie (nemen-consumeren-weggooien) naar een circulaire economie versnellen, met respect voor mens en planeet. 

Circul’R vertegenwoordigt vandaag meer dan 1.000 oplossingen wereldwijd en werkt mee aan revolutionaire witboeken die een reële impact hebben op ons ecosysteem.  In 2021 lag de nadruk op de lastige uitdaging om reclame in het verkooppunt circulair te maken. Uit die grondige analyse zijn zeven belangrijke opportuniteiten naar voren gekomen die in kaart zijn gebracht in de hele waardeketen, van het marketingmateriaal op het verkooppunt tot de logistiek.

Op die manier konden ook vier circulaire principes worden bepaald die het volledige marketingmateriaalsysteem in het verkooppunt in goede banen leiden om het circulair te maken.

 

1. De vraag ter discussie stellen

De oorspronkelijke briefing nog eens bekijken, concentreren op langdurige oplossingen in plaats van die op korte termijn, focussen op een specifiek publiek, enz.

 

2. Wegwerken van afval en vervuiling 

Afval en vervuiling beschouwen als ontwerpfouten en niet als onvermijdelijke resultaten.

 

3. Het materiaal van de verkooppunten bewaren

Producten ontwikkelen die bedoeld zijn om te worden hergebruikt, hersteld of opnieuw te worden opgebouwd. 

 

4. De bevoorradingsketens voor ecosystemen opnieuw uitvinden. 

De materiaalstromen optimaliseren en de waardeketens heruitvinden.

In november 2021 werd een ander invloedrijk document gepubliceerd: ‘De marketing van het verkooppunt opnieuw uitvinden’ in het kader van Circul'R Factory. Daarin komen verschillende aspecten van de industrie aan bod, met name denkoefeningen over de invoering van een systeem van verkooppunten als dienst, een betere bundeling van verkooppunten in stedelijke gebieden en de ontwikkeling van tools om hun milieu-impact tijdens hun hele levenscyclus te controleren.  De Circul’R Factory is bedoeld om bedrijven van verschillende sectoren samen te brengen om concrete circulaire projecten uit te werken om een antwoord te bieden voor specifieke problemen.

Met andere woorden, met Circul’R en zijn vereniging is Antalis op alle fronten aanwezig en combineert het prospectieve en analytische studies met een echt praktische aanpak met het oog op inzetbare oplossingen.

Dat is pas het begin van dit boeiende project. Wilt u er meer over weten of ertoe bijdragen, aarzel niet. Neem vandaag nog met ons contact op.