Nieuws, Green News, Nieuws, Viscom Nieuws, Visuele Communicatie

Reden voor optimisme: Europa baant zich geleidelijk een weg naar verantwoord afvalbeheer

08 jun 2023 — Industrie; Responsieve verpakking; Afvalbeheer; Duurzaamheid
Afdrukken
European Green Deal

In 2018 werd in Europa naar schatting 66% van het verpakkingsgewicht gerecycleerd. Dat is zeker veelbelovend, maar de resultaten verschillen behoorlijk per regio. In alle Europese landen wordt verdere actie verwacht om de door de EU gestelde doelstelling te bereiken: recyclage van ten minste 70% van het verpakkingsgewicht tegen 2030. Hier volgt een momentopname van de belangrijkste trends van vandaag.

In 2018 werd in Europa naar schatting 66% van het verpakkingsgewicht gerecycleerd. Dat is zeker veelbelovend, maar de resultaten verschillen behoorlijk per regio. In alle Europese landen wordt verdere actie verwacht om de door de EU gestelde doelstelling te bereiken: recyclage van ten minste 70% van het verpakkingsgewicht tegen 2030. Hier volgt een momentopname van de belangrijkste trends van vandaag.

Pioniers in het noorden... en radicale veranderingen in het zuiden 

Tussen België (85% van de verpakkingen werd in 2018 gerecycleerd) en Malta (36%) worden de grote verschillen duidelijk aan beide zijden van het continent. Het is vermeldenswaard dat de meeste Europese landen zich tussen de 60% en 70% bevinden.

De Maltese archipel wordt gevolgd door Hongarije, het enige andere land dat onder de 50% blijft (46%). Daartegenover staat dat zeven landen de 70 % overschrijden. De meeste liggen in het noorden van het continent: België wordt gevolgd door Nederland, Luxemburg, Finland, Zweden en Denemarken. Maar het voorbeeld van Cyprus zet de status-quo tussen het Noorden en het Zuiden op de helling.

Tussen 2008 en 2018 verhoogde Cyprus zijn recyclagepercentage van 34% tot 70,2% dankzij aanzienlijke investeringen in lokale recyclage-infrastructuur. In mindere mate liet ook Griekenland een aanzienlijke stijging van het recyclagepercentage optekenen, namelijk van 43,8% tot 63,6% in dezelfde periode. Baanbrekende vooruitgang is met andere woorden overal mogelijk.

Hogere verwachtingen, meer verantwoordelijkheden

Mettertijd heeft de EU haar streefcijfers voor recyclage steeds verhoogd. In 1994 legde Europa een recyclagepercentage van ten minste 55% op, waarvan 60% voor glas, papier en karton. Deze doelstelling is in 2018 verhoogd tot ten minste 65% (tegen 2025). De huidige ambitie van 70% onderstreept de toenemende verwachtingen van de EU-leden, aangemoedigd door de sterke steun van Europese burgers en lokale overheden.

Afval recycleren is goed, minder afval is beter

Strengere EU-regels zijn bedoeld om de toenemende hoeveelheden verpakkingsafval aan te pakken en obstakels op de interne markt uit de weg te ruimen, die vooral worden veroorzaakt doordat EU-landen verschillende richtlijnen voor het ontwerp van verpakkingen hanteren.

Volgens waarnemers zijn deze regels met succes geïmplementeerd. Toch blijft de hoeveelheid verpakkingsafval in de EU nog altijd stijgen. De bijgewerkte Verpakkingsrichtlijn van de EU benadrukt dat de nationale maatregelen dringend moeten worden geharmoniseerd, en dat een adequate werking van de interne markt moet worden gewaarborgd. Naast andere regels worden de EU-landen aangemoedigd om ervoor te zorgen dat uiterlijk eind 2024 voor alle verpakkingen regelingen inzake producentenverantwoordelijkheid zijn vastgesteld.

Iedereen mee met de Europese Green Deal!

Een beter afvalbeheer is een belangrijke factor om de EU om te vormen tot een moderne, hulpbronnenefficiënte en concurrerende circulaire economie, die ervoor zorgt dat er tegen 2050 geen netto-uitstoot van broeikasgassen meer is, en dat de economische groei wordt losgekoppeld van het gebruik van hulpbronnen. De Europese Commissie heeft al een uitgebreide reeks voorstellen goedgekeurd om alle beleidsmaatregelen van de Unie zo aan te passen dat de netto-uitstoot van broeikasgassen tegen 2030 met ten minste 55% wordt verlaagd ten opzichte van het niveau van 1990.

Het kader is er met andere woorden, en nu is het tijd om te handelen.

Gehoor geven aan de oproep

Bij Antalis weten we dat we samen een uiterst cruciale rol hebben om onze industrie verantwoordelijker te maken. Door onze inkooppraktijken tot in de kern in vraag te stellen en onze klanten en partners te stimuleren om meer verantwoorde keuzes te maken, versnellen wij onze overgang naar milieuverantwoorde borden en displays.

Wat we willen bereiken? Van duurzamere visuele communicatie de nieuwe norm maken. 

Laat van u horen! Onze experts in duurzaamheid staan klaar om uw behoeften te bespreken, uw toepassingen en de momenteel door u gebruikte producten te beoordelen, en de beste alternatieven aan te bevelen om het Europa van de volgende generatie te belichamen.