Green Card, milieu-informatie
Onze milieutools
Green Card, uitgebreide
milieu-informatie

Green card, uitgebreide milieu-informatie

Klanten nemen veel verschillende milieucriteria in overweging bij de aankoop van verpakkingen, afhankelijk van de specifieke behoefte van het bedrijf.


Om hen te ondersteunen heeft Antalis de Green Card ontwikkeld, met als doel:

  • het verschaffen van uitgebreide milieu-informatie over verpakkingsproducten.
  • klanten helpen om de prestaties van producten te beoordelen op specifieke milieucriteria.

 

Een kaart met volledige milieu-informatie

Green Card van Antalis Packaging

Het Antalis milieuonderzoek onder klanten, een onderzoek onder 600 B2B-klanten dat in 2021 door Antalis werd uitgevoerd in samenwerking met het instituut IFOP, toonde aan dat huidige klanten graag beleid willen invoeren dat milieuvriendelijker zijn. De Green Card is ontwikkeld rondom de 4 belangrijkste milieu-uitdagingen waarmee onze klanten worden geconfronteerd.

Picto PREVENTIE VAN VERONTREINIGING
PREVENTIE VAN VERONTREINIGING

Voor het REACH-systeem is de identificatie en registratie van alle in Europa gebruikte chemische stoffen vereist: een product waarop (op die datum) geen verbod of beperking rust, is toegestaan.

Picto DUURZAAM GEBRUIK VAN HULPBRONNEN
DUURZAAM GEBRUIK VAN HULPBRONNEN

% nieuw bio-based materiaalgewicht

% PIR materiaalgewicht

% PCR materiaalgewicht

Herbruikbaarheid van het product

Picto KLIMAATVERANDERING
KLIMAATVERANDERING

CO2-footprint

Emissie van broeikasgassen (GHG)

Picto PREVENTIE VAN AFNAME BIODIVERSITEIT
PREVENTIE VAN AFNAME BIODIVERSITEIT

Gecertificeerde grondstof

Andere milieu-informatie zoals het productiegebied

Alles wat u moet weten over de Green Card

ONZE MILIEUTOOLS

De keus voor milieuvriendelijke
verpakking is aan u!

Ontdek onze tools: het Green Star Systemâ„¢ en de Green Card

Meer informatie
Milieuvriendelijke verpakking

Ontdek onze acties om de toekomst te beschermen

Antalis milieuonderzoek
Antalis milieuonderzoek onder klanten

gss_small.jpg


Green Star System, milieuclassificatie van producten

De toekomst beschermen
Milieu: onze beloften om de toekomst te beschermen