Meet uw impact en word onderdeel van een positieve transformatie

Om u te helpen de impact van verschillende producten te begrijpen, en daardoor betere keuzes te maken, hebben we het Antalis Green Star System™ voor visuele communicatie ontwikkelt.

 

 

Waarom een nieuw beoordelingssysteem?

In deze ingewikkelde wereld van aannames en vermoedens over wat 'groen' is en wat niet, kun je gemakkelijk verdwalen.

Maar we kunnen het ons niet veroorloven om in de war te raken! We moeten vertrouwen hebben in onze besluitvorming. We moeten kunnen vertrouwen op een feitelijke en onpartijdige manier om het duurzaamheidsniveau van elk product dat we kopen te meten.

In de visuele communicatie-industrie hebben we lang op een dergelijk systeem moeten wachten.

 

Het Visual Green Star System

Wat meten we?

Net als in een hotel: een ster is niet gebaseerd op emoties of iemands gevoel. Het is stevig verankerd in een reeks strikte criteria die nauwkeurig en consistent worden gemeten. Het Green Star System™ maakt gebruik van een duidelijk gedefinieerde set gegevens binnen twee parameters: ‘grondstof’ en ‘na gebruik’.

 

 

Grondstof

Lagere waarderingen worden gegeven aan materialen gemaakt van fossiele grondstof - kortom plastic - terwijl hogere scores worden gegeven aan hernieuwbare materialen, en zelfs nog hoger voor producten gemaakt van gerecycleerde materialen.

De producten kunnen worden gemaakt van niet-gerecyclede grondstoffen of van gerecyclede materialen die eerder zijn gebruikt en vervolgens omgevormd om er een nieuw product van te maken.

Grondstoffen kunnen afkomstig zijn uit fossiele en minerale bronnen (niet hernieuwbaar) of uit hernieuwbare / biologische bronnen.

4 opties:

NIET-GERECYCLEERDE FOSSIELE BRANDSTOFFEN zijn koolwaterstof, voornamelijk kolen, brandstof of aardgas die niet afkomstig zijn van plantaardige bronnen – gemaakt van niet-gerecycleerde / nieuwe grondstoffen.

NIET-GERECYCLEERD HERNIEUWBAAR & BIOSOURCED materiaal van planten die zijn gebaseerd op de fotosynthetische primaire productie – gemaakt van niet-gerecycleerde / nieuwe grondstoffen.

GERECYCLEERDE FOSSIELE BRANDSTOFFEN die eerder zijn gebruikt en vervolgens zijn omgevormd tot een nieuw product.

GERECYCLEERD HERNIEUWBAAR & BIOSOURCED nadat het eerder is gebruikt en vervolgens is/wordt omgevormd tot een nieuw product.

 

 

Na gebruik

Hier bekijken we hoe het product na gebruik wordt behandeld. Is het bijvoorbeeld moeilijk te recycleren? Bevat het gevaarlijke stoffen die niet voldoen aan de REACH-voorschriften van de EU?

MOEILIJK TE RECYCLEREN – Het product is erg moeilijk te recycleren, ofwel vanwege het ontwerp ofwel door het ontbreken van een specifieke afvalstroom. Dit is het geval voor multi-composietmaterialen of materialen die andere stoffen bevatten, zoals additieven en lijm.

GEMIDDELD TE RECYCLEREN – De grondstof is moeilijk te recycleren vanwege het ontbreken van een specifieke afvalstroom in de Europese Unie. Dit het is geval voor kunststoffen die zijn gemaakt van polymeren uit één materiaal, zoals PCV en PU.

GOED TE RECYCLEREN – Er is een zeer effectief proces om plastic afval terug te winnen en het materiaal opnieuw te verwerken tot bruikbare producten. Bekende voorbeelden zijn PET, PP en PE.

REACH - een verordening die door de Europese Unie is aangenomen om de bescherming van de menselijke gezondheid en het milieu tegen risico’s van giftige chemicaliën te verbeteren. 

 

 

Vandaag, een eervolle vermelding

Verantwoordelijkheid nemen is cruciaal. Maar het is ook goed om het te demonstreren. De consumenten en opinieleiders van vandaag de dag eisen tenslotte, terecht, vooruitgang. Door producten met een hogere score te gebruiken, kunt u aan uw klanten en stakeholders laten zien dat u actie onderneemt om uw ecologische voetafdruk te verkleinen.

In onze webshop vindt u de Green Star System™ beoordeling voor alle visuele communicatie producten. Nu kunnen we samen voor meer duurzame alternatieven voor uw klanten kiezen.

 

 

Morgen, de industriestandaard?

Vanaf nu passen we het Green Star System™ toe op ons volledige assortiment. In de toekomst zijn wij van plan het uit te breiden naar andere partners en  leveranciers, en misschien zelfs te laten adopteren als een industriestandaard.