Minder verpakkingsmateriaal niet altijd beter voor milieu

24 feb 2021 —
Afdrukken
Verpakkingen - Think outside the box

De meeste mensen associëren verpakkingen met afval. De verpakkings- en recyclingindustrie ziet verpakkingen juist als een waardevolle grondstof. Maar niet alleen de verwerking van het materiaal na gebruik is van belang. De grootste milieuwinst is te behalen door de juiste verpakkingen te kiezen aan het begin van de cyclus. Eric Nijenhuis, Category Manager Packaging, vertelt u er meer over.

De meeste mensen associëren verpakkingen met afval. De verpakkings- en recyclingindustrie ziet verpakkingen juist als een waardevolle grondstof. Maar niet alleen de verwerking van het materiaal na gebruik is van belang. De grootste milieuwinst is te behalen door de juiste verpakkingen te kiezen aan het begin van de cyclus. Eric Nijenhuis, Category Manager Packaging, vertelt u er meer over.

 

Om tot een circulaire economie te komen, zoals beschreven in de Europese Green Deal, worden er enorme stappen gemaakt in het verbeteren van het recycling proces met als doel om een hoogwaardiger recyclaat over te houden dat kan worden hergebruikt. Eric Nijenhuis: ‘’Bekijken wat we na gebruik met het materiaal doen is belangrijk, maar we kunnen ook vooraf per product bekijken hoe we duurzamer kunnen verpakken. Door efficiënt om te gaan met materiaal, niet teveel lucht te versturen en te kiezen voor duurzaam geproduceerde producten. Zo houden we zowel aan het begin als aan het eind rekening met de impact op het milieu.’’


Milieudruk

Dagelijks stoot iedereen direct of indirect CO2 uit. Door het verwarmen van een woning of door het plaatsen van een bestelling bij een webshop. Eric Nijenhuis: ‘’Wat veel mensen zich niet beseffen is dat bij de productie van kleding, elektronica en voeding veel meer CO2 uitgestoten wordt van bij de productie van verpakkingen. Het is zelfs zo dat je een biefstukje, TV of een paar schoenen beter té goed kan verpakken dan te bezuinigen op verpakkingsmateriaal. In het kader van verduurzaming zal bij het gebruik van te weinig verpakkingsmateriaal  de kans op transportschade of verlies toenemen. De retourzendingen nemen toe en producten moeten vervangen worden, iets wat een ondernemer meer geld kost. De Product Packaging Combination (PPC) laat goed zien wat de impact is van een product dat niet goed genoeg verpakt is ten opzichte van een product dat té goed verpakt is.’’

 

 

 

Toelichting grafiek:

  • De zwarte lijn geeft de milieudruk van de verpakking weer.
  • De groen stippellijn geeft de minimale milieu impact weer.
  • Links wordt de milieudruk weergeven wanneer een product niet goed genoeg is verpakt.
  • Rechts wordt de milieudruk weergegeven wanneer een product te goed is verpakt.
  • Milieudruk neemt sneller toe bij te weinig productbescherming.
  • Bij teveel productbescherming stijgt de lijn minder snel.

 Combinatie product verpakking - grafiek

Eric Nijenhuis: ‘’Daarnaast is een verpakking gemiddeld genomen ‘slechts’ verantwoordelijk voor minder dan 10% van de totale milieudruk van een product. Dat betekent dat de andere 90% van de milieudruk ontstaat in de rest van de keten (productie, transport, logistiek etc.). Dit wil niet zeggen dat we niet moeten kijken of we op een duurzamere manier kunnen verpakken, maar we moeten goed nagaan op welke gebieden we kunnen verduurzamen’’.

 

Duurzaam verpakken

Eric Nijenhuis: ‘’Als we duurzaam willen verpakken is het belangrijk om eerst goed naar het product te kijken; wat zijn de eigenschappen en welke materiaalsoort past hier het beste bij? Belangrijk bij deze keuze is het voorkomen van productverliezen, het tegengaan van productverspilling en de veiligheid voor de gebruiker en omgeving. Wanneer deze aspecten zijn gewaarborgd kunnen we bekijken of we het verpakkingsmateriaal verder kunnen verduurzamen door het reduceren van het totaal aan verpakkingsmateriaal en het gebruik van duurzamere materialen, beide zonder in te leveren op de functionaliteit van de verpakking.’’

 

Hulp nodig bij het maken van een duurzame keuze? Neem vrijblijvend contact met ons op!

 

We take you further