Antalis kernwaarden

Onze kernwaarden zijn die waarden waaraan wij groot belang hechten voor de wijze waarop we werken en handelen. Uitgaande van een continu veranderingsproces blijven deze waarden gewaarborgd en helpen ze ons een positieve, uitstekend presterende en succesvolle organisatie te creëren. 

Booklet.jpg

We hebben vier kernwaarden, gebaseerd op TEAM:

IMG-teamspirit-2.jpg

  • TEAM SPIRIT

Inzicht verschaffen in de eigen taak om de langetermijndoelstellingen van het bedrijf te realiseren; samenwerken met anderen om targets en doelstellingen te verwezenlijken. Functieoverschrijdende netwerken binnen de branche creëren en de diversiteit aan vaardigheden en waarden benutten als leermogelijkheid.

IMG-trust-2.jpg

  • EMPOWERMENT & TRUST

Toewijding en vertrouwen tonen waarmee op basis van eigen initiatieven wordt gehandeld; beslissingen nemen in het belang van het bedrijf om aan de hoogste normen te kunnen voldoen. Anderen inspireren en motiveren om doelen te verwezenlijken door middel van eigen vastberadenheid en toewijding; de leermogelijkheid van alle taken op waarde schatten.

IMG-account-2.jpg

  • ACCOUNTABILITY

Verantwoordelijkheid nemen voor het eigen handelen en de bijdragen als teamlid; een sterke betrokkenheid tonen bij de individuele, team- en bedrijfssuccessen. Zich richten op het tijdig vinden van oplossingen voor problemen, dit op basis van gezond verstand en rekening houdend met de kernwaarden van het bedrijf.

IMG-mindset-2.jpg

  • MINDSET FOR CHANGE

Snel en positief reageren op veranderende prioriteiten en omstandigheden, zoeken naar oplossingen om onverwachte obstakels en uitdagingen het hoofd te bieden. Open staan voor nieuwe ideeën en concepten en deze actief delen met de andere teamleden om oplossingen te vinden die voldoen aan de langetermijndoelstellingen van het bedrijf.