Bent u verloren in de jungle van labels?

Er zijn veel verschillende milieulabels die gebruikt worden voor producten en diensten van Antalis. Hieronder vindt u de verschillende definities.

Green-labels-banner.jpg

FSC.jpg

FSC® (Forest Stewardship Council)

De Forest Stewardship Council (FSC) is een wereldwijde non-profit organisatie die zich inzet voor de promotie van verantwoord bosbeheer wereldwijd. FSC definieert normen op basis van overeengekomen principes voor verantwoord bosbeheer, ondersteund door milieu- , sociale- en economische belanghebbenden.

PEFC.jpg

PEFC™  (Programme for the Endorsement of Forest Certification)

Het label garandeert dat het product zijn herkomst heeft in duurzaam beheerde bossen. Een bosbeheer dat gericht is op de bescherming van bossen en het economische en sociale welzijn van de betrokken bevolking.

cradle to cradle label

Cradle to Cradle ('van wieg tot wieg') is een wereldwijde standaard die geldt voor producten die worden gemaakt voor de circulaire economie.

Cradle to Cradle Certified® is een gerespecteerd keurmerk dat is gebaseerd op 5 criteria: materiaalgezondheid, circulaire producten, schone lucht en klimaatbescherming, verantwoord water- en bodembeheer en maatschappelijke verantwoordelijkheid.

EU.jpg

Europees Ecolabel

Het Europese label wordt door de Europese Commissie beheerd. Het garandeert een zeer lage milieu-impact bij het productieproces van papier door een beperkt energieverbruik, een afvalmanagement systeem met zeer strenge eisen aan verwerking en hergebruik, en preventieve maatregelen op het vlak van werkomstandigheden en de menselijke gezondheid.

PCF label

PCF (Process Chlorine Free)

Het product is chloorvrij gebleekt, hetgeen aanzienlijk de impact op het milieu gedurende de hele levenscyclus vermindert.